Covid-19
Nosit (nano)roušku znamená chránit zdraví i zdravý rozum

Nosit (nano)roušku znamená chránit zdraví i zdravý rozum

Nejen Česká republika, ale možná celý svět se kvůli pandemii koronaviru zahalil do roušek všech možných druhů. Důvod je jednoduchý – nošením roušek, nanoroušek a respirátorů chráníme osoby v našem okolí před kapénkovou nákazou od nás samých a samozřejmě – alespoň v případě nanoroušek – chráníme také (nebo chcete-li hlavně) sami sebe. Zkušenost ukazuje, že budeme-li nosit roušky všichni, ochrana populace bude vysoká, i když nikoli dokonalá.

Jednoduše řečeno, nošení roušek je vždy projevem ohleduplnosti a respektu k ostatním lidem, základní a velmi kvalitní ochranu našeho vlastního zdraví a aktuálně také podmínkou pro vstup do prodejen, zdravotnických zařízení, lékáren a úřadů a také pro cestování veřejnými dopravními prostředky. Budeme-li nosit roušky všichni, covid-19 nebude mít dlouhodobě šanci. Zatím však kvůli hlouposti a bezohlednosti některých z nás vyhrává. Zbytečně.

Že prý je covid jen taková horší chřipka

Bavit se po dvou letech celosvětové pandemie o takových hloupých názorech, jako že covid je jen taková horší chřipečka, to už chce notnou dávku otrlosti. Ale dokud jsou mezi námi lidé hloupí či naivní, je pořád co vysvětlovat.

Covid-19 a chřipka mají řadu podobných příznaků: horečky, suchý kašel, bolesti svalů a kloubů. Chřipka však nemá na rozdíl od covid-19 bezpříznakový průběh. Každý člověk s chřipkou se dá v populaci snadno odhalit, tedy dá se i izolovat a tím se zabrání dalšímu šíření nemoci. U covid-19 má až 40 % lidí bezpříznakový průběh, tedy o takových lidech v populaci nevíme a neumíme zabránit dalšímu šíření viru. Rovněž smrtnost u covid-19 (tj. podíl zemřelých ze všech pozitivních) je ve srovnání s chřipkou 20x – 30x vyšší. Covid-19 mívá také závažnější následky. Známé je postižení plic, dušnost, plicní fibróza trvající několik týdnů až měsíců, ale i systémové záněty. To u chřipky rovněž není tak běžné. 

Že prý je nošení roušek či respirátorů nebezpečné

Portál Aeronet tvrdí, že nošení roušek je vážně nebezpečné a způsobuje ztrátu kolektivní imunity. To údajně zapříčiní nemoci s vyšší mortalitou než AIDS.

Co říci na tohle? Neexistuje žádný důkaz o tom, že by nošení roušek jakýmkoliv způsobem oslabovalo imunitní systém. Taktéž není jakýkoliv důkaz, že by roušky způsobovaly jakákoliv onemocnění. Naopak, jedním z významných opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření epidemie covid-19, je právě povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu. Roušky představují jednoduchou bariéru, která zabraňuje šíření kapének respiračních sekretů vzduchem na jiné lidi, především při mluvení, kašlání nebo kýchání. Pokud přijde zdravý jedinec do kontaktu s osobou s onemocněním covid-19, která je bez roušky, je pravděpodobnost přenosu onemocnění velmi vysoká.

Co je lepší – respirátor, nebo nanorouška?

Vezměme to hezky od začátku. Co je respirátor? Odkud se vzal? Respirátor je osobní ochranná pomůcka určená primárně do průmyslových provozů jako ochrana dýchacích cest proti prachu (kameníci, zedníci, lakovny, brusírny atd.) i tak jsou certifikované a všechny testy jsou právě na toto zaměřeny. Mnohé respirátory nejsou testované na záchyt virů.

Respirátor se skládá z několika vrstev netkaných textilií a záchyt částic funguje na principu elektrostatického náboje – ten se však při používání díky vlhnutí materiálu vytrácí a tím se filtrační schopnost velice rychle snižuje. Certifikovaná doba použití respirátorů je v rozmezí 4 – 8 hodin. Přes veškerou úctu k jejich účinnosti, jejich velkou nevýhodou je špatná prodýchatelnost neboli velký vzduchový odpor. Při správném utěsnění respirátoru má uživatel špatné zásobování kyslíkem, dochází k únavě, bolestem hlavy, snižuje se pracovní výkonnost a při delší době používání je nadměrně zatěžován kardiovaskulární systém. To vše vede k tomu, že si uživatelé respirátory neutěsňují správně a jejich používání tak postrádá význam, dává lidem falešný pocit bezpečí a tím je nepřímo ohrožuje na zdraví.  

Špičkové roušky z nanovláken, ty na to jdou jinak. Obsahují totiž speciální filtrační membránu z nanovláken, jejichž průměr je zpravidla v rozmezí 200 až 500 nanometrů. Průměrná velikost pórů mezi nanovlákny ve filtrační membráně nanoroušky bývá ve stovkách nanometrů a ve srovnání s průměrem vláken je až několikanásobně větší. Nanovlákenná vrstva se však skládá z velkého množství dílčích vrstev, a tak se největší póry překryjí další vrstvou. Výsledná efektivnost záchytu částic velikostně odpovídajících střední velikosti pórů v nanovlákenné vrstvě je díky tomu výrazně lepší, než odpovídá největším pórům v dílčí vrstvě. Že to nezní složitě?

Důležitou roli hraje porozita nanovlákenné membrány. Póry mezi nanovlákny totiž tvoří 85 až 90 % objemu vytvořené membrány. Kombinace vysoké četnosti pórů a současně malé velikosti těchto pórů způsobuje výbornou prodyšnost nanovlákenného filtru a vysoký záchyt filtrovaných částic včetně virů a bakterií.

Češko je nano!

Je potěšující, že Česká republika je předním světovým lídrem v používání a vývoji nanotechnologií. Díky tomu se ve zdravotnických maskách s nanovlákenným filtrem promítlo to nejúčinnější z respirátorů FFP2 či FFP3 a také komfort, tvarová variabilita a prodýchatelnost chirurgických roušek typ IIR. Hlavní výhodou nanofiltru v maskách je filtrace a certifikovaný záchyt virů – aerosolů o velikosti 0,1 um, což je právě velikost COVID-19. A na tuto velikost je certifikovaný záchyt více než 99 %!

Výhody nanoroušek ve srovnání s respirátory si uvědomuje i vedení zdravotnického rezortu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný se na tiskové konferenci k použití nanoroušek vyjádřil takto: „A pokud se týká nanoroušky nebo jiných podobných prostředků, tak v tom usnesení, tak jak bude schváleno, je definovaná určitá norma a procento filtrace. To znamená, já tomu říkám zjednodušeně FFP2 respirátor, ale i ostatní prostředky, které splní, komerčně vyrobené, prokazatelně obsahující nebo splňující tady tyto parametry tak mohou být použity.“

Tak si nasaďme respirátory, nebo nanoroušky a buďme zase na chvíli normální. Není normální žit s covidem. Je normální chovat se tak, abychom nad ním vyhráli a poslali ho tam, kam patří. Do učebnic historie. K tomu nám dopomáhej… rouška a rozum!

Zdroje: doktorka.cz, wikipedie.cz, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Miroslava Zavřelová – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity – em.muni.cz