Zdraví
Očkování na cestách do zahraničí

Očkování na cestách do zahraničí

Při cestování do zahraničí je očkování důležitou ochranou před vybranými infekčními onemocněními. Očkování se týká nejen dospělých osob, ale i dětí a adolescentů. Kromě rutinního očkování musí cestovatel do vybraných destinací absolvovat očkování povinná a dle vlastního rozhodnutí může absolvovat očkování doporučená. Očkování při cestách do zahraničí provádějí specializovaná pracoviště, tzv. střediska očkování a cestovní medicíny. Některá očkování dětí a dospělých do zahraničí může zajistit i praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) nebo praktický lékař pro dospělé.

Nejčastější zdravotní komplikací, která turisty na jejich cestách postihuje, jsou úrazy. Hned za nimi následují infekční nemoci. Ochrana jedinců cestujících do rizikových oblastí má dva hlavní důvody:

 • prevence vzniku onemocnění u cestovatele,
 • zabránění případnému importu infekčních nemocí zpět do ČR.

Prvenství mezi v zahraničí získanými nemocemi zastává:

 1. tzv. cestovatelský průjem (potenciálně nebezpečný kvůli dehydrataci a vyčerpání organismu),
 2. respirační a kožní (především parazitární) infekce,
 3. malárie,
 4. hepatitida A a B
 5. a… kapavka! 

V České republice se každoročně vyskytne přes dvacet případů malárie, byla zde zaznamenána importovaná horečka dengue, parazitární amébóza, ale i cholera. Jak neustále narůstá počet cestovatelů a exotičnost cílových zemí, roste i výskyt cestovatelských nemocí.

Riziko nákazy přenosnou chorobou samozřejmě závisí hlavně na cílové destinaci, ale ani tak není pro všechny cestovatele stejné. U každého je silně ovlivněno jak jeho zdravotním stavem a odolností, tak rizikovostí aktivit, kterým se na dovolené hodlá věnovat. Toto vše je ve vlastním zájmu potřeba důkladně zvážit, navštívit centrum cestovní medicíny a svou cestu konzultovat s odborníky.

Základními možnostmi ochrany před infekcí jsou:

 • profylaxe – užívání léků před dovolenou, během ní a po ní, např. léků proti malárii;
 • očkování – podle sestaveného individuálního očkovacího plánu;
 • změna rizikového chování – např. užívání kondomů v případě sexuálního styku během pobytu v zahraničí.

Očkování je nejspolehlivější, či dokonce jedinou funkční metodou ochrany proti většině hrozících nemocí. 

Kromě rutinního očkování musí cestovatel do vybraných destinací absolvovat očkování povinná a dle vlastního rozhodnutí může absolvovat očkování doporučená.

Očkování při cestách do zahraničí provádějí specializovaná pracoviště – střediska očkování a cestovní medicíny.

Při plánování cesty do zahraničí je nutno zahájit očkování včas, aby bylo možno dodržet potřebné odstupy mezi aplikací jednotlivých doporučených  vakcín.

V očkovacím středisku je každému zájemci vypracován individuální očkovací plán na základě odhadu rizika získání přenosného onemocnění, které konkrétní osoba při své cestě podstoupí.

Při stanovení očkovacího plánu se posuzuje:

 • navštívená oblast, cestovní program, délka pobytu
 • pobyt ve městě nebo na venkově
 • způsob cestování, stravování a ubytování
 • roční období v cílové destinaci
 • současný zdravotní stav (chronická onemocnění, alergie)
 • kontraindikace očkování
 • věk, případně těhotenství
 • imunitní stav (s ohledem na prodělání infekčních onemocnění nebo předchozí  imunizace)
 • čas do odjezdu, např. při cestách do tropických zemí až půl roku před odjezdem, při cestách do méně rizikových zemí alespoň 2 měsíce před odjezdem

Vždy je nutno vážit výhody vakcinace a existující kontraindikace.

Každý, kdo cestuje, by měl mít v pořádku očkování, která jsou v ČR prováděna v rámci pravidelného očkování, včetně platného a úplného očkování proti tetanu. U osob cestujících do endemických oblastí se doporučuje přeočkování proti přenosné dětské obrně a záškrtu. Vzhledem k výskytu černého kašle v ČR i v zahraničí nebo záškrtu (nejen v zemích EU) je vhodné alespoň jednou v dospělosti současně s přeočkováním proti tetanu provést přeočkování proti černému kašli a záškrtu.

Po případném doplnění pravidelného očkování se plánuje a provádí nejprve očkování povinné (pokud je vyžadováno do země, kam turista směřuje) a potom doporučená očkování.

Povinné očkování je v současné době očkování proti

 • žluté zimnici při cestách do některých zemí Afriky a Střední a Jižní Ameriky (seznamy těchto zemí jsou pravidelně aktualizovány WHO, očkování je vyžadováno i při tranzitu v oblasti s výskytem žluté zimnice!)
 • meningokokové meningitidě (A,C, Y, W) při cestách do Saudské Arábie.

Nejčastěji doporučovaná jsou  očkování proti:

 • virové hepatitidě  A
 • virové hepatitidě  B
 • břišnímu tyfu
 • meningokokové meningitidě
 • vzteklině
 • přenosné dětské obrně (poliomyelitidě)
 • japonské encefalitidě
 • choleře a onemocnění enterotoxigenním E.coli
 • klíšťové encefalitidě
 • chřipce

Zdroje: Cestovní-Nemoci.cz, Národní zdravotní informační portál NZIP.cz, Státní zdravotnický stav SZU.cz